There are no coincidences in the universe.

Solitary Animal: Embrace & Live the Moment

Friday, May 08, 2009

Embrace & Live the Moment

5 Comments:

Blogger solitary animal said...

เป็นวันที่มีความสุขอีกวันนึง (จึงอยากบันทึกเอาไว้)

สุขมากๆ ได้ไปเยี่ยมย่าและสนทนากับอาบุญ

สุขถัดมาได้ไปรับส่งแม่ที่วัดในวันวิสาขบูชา และเห็นแม่มีความสุข สรวลเสเฮฮากับเพือนๆ ญาติธรรม แม่ใส่เสื้อขาวแบบคนปฏิบัติธรรม นุ่งผ้าซิ่นสีดำ --a peaceful look โดยรวมแม่กลับมาแข็งแรง 70-80% และสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งแบบสมานฉันท์ในระดับหนึ่ง

สุขอีกประการนึงคือวันนี้ครอบครัวเราได้มาสังสรรค์มื้อเย็นร่วมกันที่บ้าน บรรยากาศอบอุ่นแบบพร้อมหน้าพร้อมตานับแล้วรวมแล้ว 14 คน (พ่อแม่ ครอบครัวพี่ป้อม ครอบครัวพี่แหม่ม ครอบครัวพี่ตู่)เด็กๆ มีความสุขมากเลย โดยเฉพาะเจ้าตินติน อีกไม่นานก็จะเปิดเทอมกันแล้ว :)

Friday, May 08, 2009 11:46:00 PM  
Blogger solitary animal said...

สุขสุดท้าย กับ "ธรรมมะสวัสดี" ขณะกำลังละเลียดหนังสือ "คุรุวิพากษ์คุรุ"

สุดท้ายไปอ่านจบบทพระพุทธเจ้าที่ร้านก้ามปู (ก่อนไปรับแม่ที่วัด)

"จงเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่ตนเอง"

Friday, May 08, 2009 11:59:00 PM  
Anonymous Okienokie said...

ดีค่ะ อยู่ร่วมกับปัญหาได้ มันก็จะไม่มีปัญหา...เป็นกำลังใจให้คุณแม่หายดีแข็งแรงขึ้นทุกๆ วันนะคะ..

เราก็กำลังเป็นกำลังใจให้กับคนเป็นมะเร็งอีกหลายๆ คน... สองสามปีนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ ถึงแม้ปัญหาจะมีในสังคมทุกวัน แต่การมองโลกและเป็นกำลังใจให้คนรอบข้างเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เผื่อแผ่ไปยังเด็กๆ ตามโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนเลยแหละ ไว้เจอป้าโซเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังแล้วจะชวนไปด้วยนะจ๊ะ

คิดถึงเสมอ

Thursday, May 14, 2009 6:00:00 PM  
Blogger solitary animal said...

ขอบคุณมากๆ เลยจ้ะ


พยายามคิดและมองโลกในแง่บวกเอาไว้ก่อน แม้จะยังแอบมีด้านมืดคิดลบอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิต จริงมะๆ (ฮิฮิ)

Thursday, May 14, 2009 11:12:00 PM  
Blogger solitary animal said...

ขอบคุณมากๆ เลยจ้ะ


พยายามคิดและมองโลกในแง่บวกเอาไว้ก่อน แม้จะยังแอบมีด้านมืดคิดลบอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิต จริงมะๆ (ฮิฮิ)

Thursday, May 14, 2009 11:12:00 PM  

Post a Comment

<< Home

Gabu on Facebook