There are no coincidences in the universe.

Solitary Animal: December 2004

Wednesday, December 22, 2004

Best Wishesสำหรับทุกท่านที่ผ่านเข้ามา blog แห่งนี้
ขอกล่าวคำทักทายเพื่ออำลาปี 2547 ที่กำลังจะจากไปในอีกไม่ช้า
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เรามักจะกล่าวอวยพรให้แก่กันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
แต่โลกเรานี้ อย่างที่รู้มันไม่ได้มีแค่ความสุขเพียงด้านเดียว อย่างไร หวังว่าทุกท่านจะเตรียมพร้อมที่ต้อนรับความทุกข์ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างก็ดี
..........เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน.............

แล้วพบกันปีหน้าฟ้าใหม่ 2548
รักษาสุขภาพกันด้วยถ้วนทั่วทุกคน
ด้วยความปรารถนาดี
S.A. 23 Dec'04

Sunday, December 12, 2004

Sunday Lazy Cat

Gabu on Facebook